31 Mar '13, 2pm

DIY Zagranica :: Układ do automatycznego cechowania termistorów: Temat: Układ do automatycznego cechowania ter...

Przez lata w szufladzie każdego elektronika gromadzą się różnego typu termistory NTC (o ujemnym współczynniku temperaturowym) i PTC (o dodatnim współczynniku temperaturowym). Niestety, większość z nich nie posiada odpowiednich oznaczeń, co sprawia, że trudno wykorzystać je w jakichkolwiek urządzeniach ze względu na nieznajomość podstawowych ich parametrów. Autor więc postanowił zbudować prosty układ, który pozwala automatycznie rejestrować krzywe zależności rezystancji termistora od temperatury, na podstawie których łatwo wyznaczyć później podstawowe parametry termistora. Poniżej przedstawiono schemat układu, który może być wykorzystany do takich właśnie pomiarów. Zarówno do sterowania układem, jak i do odczytu danych można wykorzystać mikrokontroler (choćby popularną platformę Arduino). Tranzystor MOSFET (w zaprezentowanym rozwiązaniu typu IRFZ22) pracuje jako obciążenie ...

Full article: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2537049.html#121359...

Tweets