23 Apr '16, 4pm

Artykuły :: Wszystko co chciałbyś wiedzieć o cewkach, ale boisz się zapytać https://t.co/VfMVqDoso6

Artykuły :: Wszystko co chciałbyś wiedzieć o cewkach, ale boisz się zapytać https://t.co/VfMVqDoso6

W kilku poprzednich artykułach (Link , Link ) omawialiśmy typowe parametry i mniej typowe zachowania kondensatorów. Oprócz nich podstawowymi elementami pasywnymi w elektronice są rezystory i cewki. Te ostatnie są dosyć często pomijane i rzadziej stosowane w elektronice, jednakże są niezwykle istotne dla wielu układów analogowych. W poniższym artykule omówimy pewne wstępne zagadnienia związane z cewkami, tak aby każdy - nawet laik - był w stanie zrozumieć podstawy aplikacji elementów tego rodzaju. Podstawy Jeśli rozważymy przewodnik, przez który płynie prąd, to zgodnie z prawem Oersteda płynący prąd indukować będzie pole magnetyczne wokół tego przewodnika. Jeśli teraz prąd, płynący przez przewodnik, będzie się zmieniać, to zgodnie z prawem Lenza zmiany pola magnetycznego, spowodowane w ten sposób, przełożą się na indukowanie prądu - przeciwnego do płynącego - w przewodniku....

Full article: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3195581.html#15624761

Tweets