29 Apr '17, 2pm

Newsy :: Mediatek LinkIt 7697 - niewielka płytka prototypowa z MT7697, Wi-Fi i Bluetooth https://t.co/tmTwaNSy0Z

LinkIt 7697 to nowy model p³ytki prototypowej tajwañskiej firmy Mediatek. P³ytka przypomina LinkIt 7688 , ale w odró¿nieniu od niej oparta zosta³a o architekturê ARM, nie MIPS i pracuje pod kontrol± systemu FreeRTOS, nie Linux. LinkIt 7697 ma stanowiæ alternatywê dla p³ytek opartych o uk³ad ESP32 firmy Espressif, takich jak LoLin32 . Sercem LinkIt 7697 jest uk³ad MT7697 firmy Mediatek zawieraj±cy jednordzeniowy procesor ARM typu Cortex-M4F o taktowaniu 192MHz. LinkIt 7697 pracuje pod kontrol± systemu FreeRTOS. P³ytka posiada 353kB pamiêci RAM i 4MB pamiêci flash (zintegrowane w uk³adzie MT7697). P³ytka umo¿liwia ³±czno¶æ bezprzewodow± w standardach: Wi-Fi 802.11n i Bluetooth 4.2 LE oraz posiada wyprowadzenia interfejsów, takich jak: USB, UART, I2C, SPI, GPIO, PWM i ADC. Wymiary p³ytki wynosz± oko³o: 48 x 26 mm. Waga nie zosta³a podana. P³ykta wymaga zasilania napiêciem 5V....

Full article: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3335675.html#16444339

Tweets

DFI EC70A-SU - najmniejszy na świecie przemysło...

elektroda.pl 29 Apr '17, 11am

EC70A-SU to nowy model przemys³owego komputera typu UCFF w ofercie tajwañskiej firmy DFI. Model EC70A-SU to wed³ug produce...

Baltos iR 5221 - niewielki przemysłowy komputer z Sitara AM3352 w obudowie DIN https://t.co/uyJIauL5Ke

Baltos iR 5221 - niewielki przemysłowy komputer...

elektroda.pl 29 Apr '17, 4pm

Baltos iR 5221 to nowy model przemys³owego komputera typu UCFF w ofercie amerykañskiej firmy Vision Systems. Sercem komput...

Newsy :: DFI AL171 - przemysłowa płyta Mini-ITX...

elektroda.pl 29 Apr '17, 12pm

AL171 to nowy model p³yty g³ównej w rozmiarze Mini-ITX z wlutowanym procesorem w ofercie tajwañskiej firmy DFI. P³yta wyst...

Acer RN76 - komputer UCFF z Core i5 i Windows 10

elektroda.pl 30 Apr '17, 11am

RN76 to nowy model komputera typu UCFF w ofercie tajwañskiej firmy Acer. Sercem RN76 jest uk³ad Core i5-7260U firmy Intel ...