30 Apr '17, 11am

Acer RN76 - komputer UCFF z Core i5 i Windows 10

RN76 to nowy model komputera typu UCFF w ofercie tajwañskiej firmy Acer. Sercem RN76 jest uk³ad Core i5-7260U firmy Intel zawieraj±cy dwurdzeniowy procesor x86 o taktowaniu 2.2-3.4GHz i procesor graficzny Iris Plus 640 o taktowaniu 300-950MHz. RN76 powsta³ z my¶l± o pracy pod kontrol± systemu Windows 10. Komputer obs³uguje 32GB pamiêci RAM typu DDR4 w postaci dwóch modu³ów SO-DIMM. Na p³ycie komputera znajduj± siê: z³±cze SATA 3.0 (6Gbps) i z³±cze M.2 (z obs³ug± SATA). W obudowie komputera przewidziano miejsce do monta¿u pojedynczego dysku HDD/SSD w rozmiarze 2.5”. RN76 umo¿liwia ³±czno¶æ bezprzewodow± w standardzie Wi-Fi 802.11n. Na obudowê komputera wyprowdzone zosta³y: port Gigabit Ethernet (RJ45), 4 porty USB i wyj¶cie HDMI. Wymiary i waga komputera wynosz± odpowiednio oko³o: 112 x 116 x 55 mm i 1.2kg. Komputer wymaga zasilania napiêciem 19 V i jest sprzedawany z zasil...

Full article: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3335952.html#16445856

Tweets

DFI EC70A-SU - najmniejszy na świecie przemysło...

elektroda.pl 29 Apr '17, 11am

EC70A-SU to nowy model przemys³owego komputera typu UCFF w ofercie tajwañskiej firmy DFI. Model EC70A-SU to wed³ug produce...

Baltos iR 5221 - niewielki przemysłowy komputer z Sitara AM3352 w obudowie DIN https://t.co/uyJIauL5Ke

Baltos iR 5221 - niewielki przemysłowy komputer...

elektroda.pl 29 Apr '17, 4pm

Baltos iR 5221 to nowy model przemys³owego komputera typu UCFF w ofercie amerykañskiej firmy Vision Systems. Sercem komput...

Microsoft's Upcoming Surface Laptop With Window...

hypebeast.com 02 May '17, 9am

is set to hold its #MicrosoftEDU event in New York City where all the latest tech news and products will be unveiled. But ...

Thanks to the the core team and a…

rspec.info 05 May '17, 12am

: Alessandro Berardi, Alex Coomans, Alex DeLaPena, Alyssa Ross, Andy Morris, Anthony Dmitriyev, Ben Pickles, Benjamin Quor...

Newsy :: DFI AL171 - przemysłowa płyta Mini-ITX...

elektroda.pl 29 Apr '17, 12pm

AL171 to nowy model p³yty g³ównej w rozmiarze Mini-ITX z wlutowanym procesorem w ofercie tajwañskiej firmy DFI. P³yta wyst...

Newsy :: Mediatek LinkIt 7697 - niewielka płytk...

elektroda.pl 29 Apr '17, 2pm

LinkIt 7697 to nowy model p³ytki prototypowej tajwañskiej firmy Mediatek. P³ytka przypomina LinkIt 7688 , ale w odró¿nieni...