Elektroda.pl
#16

elektroda.pl - elektronika, schematy, forum, naprawa, usterki, porady ...

Międzynarodowy portal elektroniczny udostępniający bogate zasoby z dziedziny elektroniki oraz forum dyskusyjne.

Link: elektroda.pl

 • Pralka Polar AA class - modu sterujcy firmy Whirlpool L1799

  elektroda.pl 25 Jun '17, 11am

  Pralka Polar AA class - modu³ steruj±cy firmy Whirlpool L1799 Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

 • Felieton: W kocu wynaleziono silnik spalinowy! Koniec samochodw elektrycznych.

  elektroda.pl 25 Jun '17, 7am

  Za³ó¿my, ¿e nigdy nie wynaleziono maszyny parowej, czy silnika spalinowego, a na rynku motoryzacyjnym króluj± samochody elektryczne z wszystkimi ich wadami. Tak siê potoczy³a historia naszego spo³eczeñstwa, wynale¼li¶my tylko silniki elektryczne i to na nich od pocz±tku zbudowali¶my c...

 • Przerbki karty zblieniowej - elektroda.pl

  elektroda.pl 24 Jun '17, 6am

  A po co niszczyæ fizycznie mo¿liwo¶æ p³acenia bezdotykowego? Przecie¿ one s± bardziej bezpieczne od p³atno¶ci zbli¿eniowych, bo w razie nieautoryzowanego u¿ycia, to po stronie banku le¿y udowodnienie, ¿e posiadacz karty ni± p³aci³, a nie osoba, która wesz³a w jej posiadanie w sposób n...

 • Piractwo TV... na wiecie. - elektroda.pl

  elektroda.pl 18 Jun '17, 4pm

  Hollywood, Netflix, HBO i inne tworz± sojusz, aby zwalczaæ piractwo. Ju¿ ponad 30 firm zaanga¿owanych w tworzenie i dystrybucjê rozrywki wideo po³±czy³o si³y i utworzy³o sojusz ACE w celu zwalczania piractwa. Sojusz szacuje, ¿e w zesz³ym roku pobrano tylko 5,4 miliarda filmów i progra...

 • Felieton: Bardzo dobrze, e wchodzi nowa ustawa o abonamencie RTV

  elektroda.pl 11 Jun '17, 6am

  Co do efektu, który bêdzie pok³osiem g³upiej ustawy siê zgadzam, oraz ze jest pozytywny. Nie zgadzam siê z form± osi±gniêcia tego efektu. Niemniej, to tak jakby cieszyæ siê z ustawowego wypuszczania luzem ostrych psów ras niebezpiecznych - efektem by³o by wysportowane spo³eczeñstwo - ...

 • Newsy :: Facebook uruchamia aplikację "Wideo" na Android TV, oraz dodaje sekcję

  Facebook uruchamia aplikacj "Wideo" na Android TV, oraz dodaje sekcj

  elektroda.pl 10 Jun '17, 2pm

  Facebook uruchamia aplikacjê "Wideo" na Android TV, oraz dodaje sekcjê gier. Po uruchomieniu aplikacji "Wideo" na smartfonach Samsung Smart TV, Apple TV4 i Fire TV, Facebook przynosi aplikacjê do telewizorów firmy Sony, Philips, Bang & Olufsen oraz odtwarzaczy multimedialnych, takich ...

 • Zotac PI225 - mniejszy ni 2.5" dysk twardy komputer z Celeron N3350

  elektroda.pl 04 Jun '17, 12pm

  PI225 to nowy model komputera typu USFF w ofercie tajwañskiej firmy Zotac. Sercem PI225 jest uk³ad Celeron N3350 firmy Intel zawieraj±cy dwurdzeniowy procesor x86 o taktowaniu 1.1-2.4GHz i procesor graficzny HD 500 o taktowaniu 200-650MHz. Komputer pracowaæ mo¿e pod kontrol± systemu W...

 • jak tanio zbudowa basen przydomowy pomys na basen

  elektroda.pl 03 Jun '17, 8pm

  Nie spodziewasz siê problemów na styku blachy z wk³adem. Nie by³o by lepiej wy³o¿yæ spód i ¶ciany styropianem (np wykleiæ) z co najmniej dwóch powodów? Jak zamierzasz wykoñczyæ górê i zabezpieczyæ blachê przed wod±? Co zrobisz w sytuacji jak basen pêknie i zostaniesz z nieck± pe³n± wo...

Related

elenota.pl
Elenota.pl - Ponad 162,000 dokumentacji online
majsterkowo.pl
Fajne pomysły i ciekawe poradniki, zrób to sam, jak to zrobić ...
telewizor.eu
Telewizory LCD, LED i plazmowe
forbot.pl
Forbot.pl: Robotyka - poradniki i artykuły dla każdego robotyka!
mikrokontrolery.net
mikrokontrolery.net - wszystko o mikrokontrolerach ...
trzepak.pl
Trzepak.pl • Strona główna forum
elektronikab2b.pl
Elektronika - Elektronik - ElektronikaB2B - Portal branżowy dla ...
fonar.com.pl
Fonar audio retro
elektroinstalacje.info
ElektroInstalacje.Info- Instalacje elektryczne,Elektrotechnika,Forum ...
serwis-elektroniki.com.pl
SERWIS ELEKTRONIKI
torch.pl
Torch.pl - tam, gdzie idą latarki
cyfronika.com.pl
Cyfronika
piloty.republika.pl
Pilot uniwersalny - instrukcje obsługi i tabele kodów.
cnc.info.pl
CNC FORUM - cnc.info.pl :: Strona Główna
gadzetomania.pl
Gadżetomania.pl - informacje, komentarze, opinie
elektronikasamochodowa.net
Forum Elektronika Samochodowa