Elektroda.pl
#15

elektroda.pl - elektronika, schematy, forum, naprawa, usterki, porady ...

Międzynarodowy portal elektroniczny udostępniający bogate zasoby z dziedziny elektroniki oraz forum dyskusyjne.

Link: elektroda.pl

 • Licznik Geigera Mullera. - elektroda.pl

  elektroda.pl 03 Dec '16, 5pm

  Projekt i wykonanie podoba mi siê, mam zamiar sobie zrobiæ taki licznik. W czasie po¶piesznego zakupu dronów zamiast helikopterów i dra¿nienia nied¼wiedzia taki wska¼nik mo¿e siê przydaæ. Jestem zielony w tym temacie, wiêc mam parê pytañ: -porównywa³e¶ mo¿e wskazania z STS-5, faktyczn...

 • Kodowanie Huffmana wypierane przez ANS z Polski (m.in. Apple, Facebook, Google)

  elektroda.pl 27 Nov '16, 3pm

  Chyba wszyscy informatycy s³yszeli o kodowaniu Huffmana - jest ono szybkie ale niedok³adne (przybli¿a prawdopodobieñstwa potêgami 1/2), lepszy stopieñ kompresji daje kodowanie arytmetyczne, tyle ¿e jest znacznie bardziej kosztowne obliczeniowo (potrzebuje mno¿enia). Okazuje siê ¿e od ...

 • Poszukuj filmu nie pamitam nazwy - elektroda.pl

  elektroda.pl 25 Nov '16, 7pm

  Dzieñ dobry ogl±da³em kiedy¶ film ale nie pamiêtam nazwy wiem ¿e by³o tak para nowo¿eñców jedzie na wyspê nad jeziorem potem on j± tam wiêzi na tej wyspie nie ma zasiêgu jest przykuta ³añcuchem chyba do drzewa czy jako¶ tak potem ona mu ucieka przep³ywa jeziorko i biegnie do lasu wpad...

 • Zegar nacienny z elektroniczn tarcz LED - elektroda.pl

  elektroda.pl 20 Nov '16, 7am

  Na pocz±tku, gdy przeczyta³em o zworkach z przodu, a nie spojrza³em na zdjêcia, pomysla³em - przecie¿ kilka zworek mo¿na polutowaæ od ty³u przewodem w izolacji. Ale pó¼niej zobaczy³em, ¿e tych zworek jednak do¶æ sporo jest Nie my¶la³e¶ o jakiej¶ obudowie z szar± plexi z przodu? Zamask...

 • DIY Konstrukcje :: Wytwornica dymu ze złomu https://t.co/LVMwdhjHjU

  Wytwornica dymu ze zomu - elektroda.pl

  elektroda.pl 13 Nov '16, 8pm

  Witam chcia³ bym pokazaæ dymiarkê z pozosta³o¶ci z ró¿nych gratów Piec to kapilara 2 mm zwiniêta w sprê¿yne i zalana aluminium, grzak³a zosta³a wyjêta z starej maszyny wtryskowej tak jak i sterownik do tego przeka¼nik 16A do zasilania grza³ki, plus 2 stare zasilacze jeden do pompki,dr...

 • Artykuły :: Badania patentowego trollingu w USA https://t.co/MtzxKtRLcE

  Badania patentowego trollingu w USA - elektroda.pl

  elektroda.pl 13 Nov '16, 6pm

  Amerykañski system patentowy z pewno¶ci± wymaga pewnych reform. Jak wyniki z badania tak zwanego "trollingu patentowego", jakie przeprowadzi³a Federalna Komisja Handlu w Stanach Zjednoczonych, Kongres musi podj±æ szybkie dzia³ania w tym zakresie. Opracowany przez Komisjê Handlu raport...

 • #DIY Akustyka Gargantuiczny Subwoofer 20 Hz

  Gargantuiczny Subwoofer 20 Hz :) - elektroda.pl

  elektroda.pl 13 Nov '16, 1pm

  Projekt powsta³ dla kolegi. Pocz±tkowo by³y próby zakupienia fabrycznego subwoofera, jednak znalezienie subwoofera o ¿±danych parametrach w miarê rozs±dnych cenach sta³o po prostu nie realne pad³a decyzja o budowie Super Subwoofera Wykonanie Na pocz±tku za³o¿enia: - bardzo niskie doln...

 • Badacze zmodyfikowali sposb rozchodzenia si ciepa w pprzewodnikach

  elektroda.pl 12 Nov '16, 10pm

  Kontrolowanie przep³ywu ciep³a przez materia³y pó³przewodnikowe jest kluczowym wyzwaniem na drodze do opracowania mniejszych i szybszych uk³adów scalonych, wydajnych ogniw fotowoltaicznych, lepszych laserów i urz±dzeñ biomedycznych. Zespó³ naukowców z University of California w Rivers...

Related

elenota.pl
Elenota.pl - Ponad 162,000 dokumentacji online
majsterkowo.pl
Fajne pomysły i ciekawe poradniki, zrób to sam, jak to zrobić ...
telewizor.eu
Telewizory LCD, LED i plazmowe
forbot.pl
Forbot.pl: Robotyka - poradniki i artykuły dla każdego robotyka!
mikrokontrolery.net
mikrokontrolery.net - wszystko o mikrokontrolerach ...
trzepak.pl
Trzepak.pl • Strona główna forum
elektronikab2b.pl
Elektronika - Elektronik - ElektronikaB2B - Portal branżowy dla ...
fonar.com.pl
Fonar audio retro
elektroinstalacje.info
ElektroInstalacje.Info- Instalacje elektryczne,Elektrotechnika,Forum ...
serwis-elektroniki.com.pl
SERWIS ELEKTRONIKI
torch.pl
Torch.pl - tam, gdzie idą latarki
cyfronika.com.pl
Cyfronika
piloty.republika.pl
Pilot uniwersalny - instrukcje obsługi i tabele kodów.
cnc.info.pl
CNC FORUM - cnc.info.pl :: Strona Główna
gadzetomania.pl
Gadżetomania.pl - informacje, komentarze, opinie
elektronikasamochodowa.net
Forum Elektronika Samochodowa