Elektroda.pl
#15

elektroda.pl - elektronika, schematy, forum, naprawa, usterki, porady ...

Międzynarodowy portal elektroniczny udostępniający bogate zasoby z dziedziny elektroniki oraz forum dyskusyjne.

Link: elektroda.pl

 • Abaco SBC329 - jednopytkowy komputer z Xeon E3-1505M w postaci karty 3U

  elektroda.pl 26 Feb '17, 12pm

  Abaco Systems zapowiedzia³a wprowadzenie do sprzeda¿y nowego, stworzonego z my¶l± o zastosowaniach przemys³owych, jednop³ytkowego komputera w postaci karty 3U OpenVPX o nazwie kodowej SBC329. SBC329 dostêpnby bêdzie w dwóch wariantach o uk³adzie wyprowadzeñ zgodnym z modelem: SBC326 l...

 • VIA SOM-6X50 - modu COM z VIA WM8850 i Linux - elektroda.pl

  elektroda.pl 25 Feb '17, 4pm

  Tajwañska firma VIA zaprezentowa³a nowy model modu³u rozwojowego typu COM o nazwie kodowej SOM-6X50. Sercem modu³u jest uk³ad WM8850 firmy VIA integruj±cy w sobie jednordzeniowy, taktowany czêstotliwo¶ci± 1GHz procesor ARM typu Cortex-A9 i procesor graficzny Mali-400SP. Producent modu...

 • #DIY Konstrukcje Zasilacz uniwersalny nie electronics lab :D

  Zasilacz uniwersalny nie electronics lab :D - elektroda.pl

  elektroda.pl 19 Feb '17, 10am

  Zasilacz ten powsta³ jako alternatywa dla wszystkich prostych regulowanych analogowo zasilaczy. Powsta³ on ok 2008 – 2009r w g³ównej mierze z sampli zamówionych w TI, BB oraz Microchipie. Regulacja potencjometrami nie jest zbyt dok³adna ani wygodna. Do ustawiania napiêcia wyj¶ciowego ...

 • USB Killer V3 - dostpny. - elektroda.pl

  elektroda.pl 18 Feb '17, 8pm

  w za³o¿eniu na elektroda.pl materia³ dotrze do osób, które maj±c ¶wiadomo¶æ o ³atwym dostêpie do USB Killer mog± ustrzec siê przed przypadkowym uszkodzeniem sprzêtu, lub mo¿e byæ to inspiracja do budowy urz±dzenia zabezpieczaj±cego port USB (u¿ytecznego te¿ w innych sytuacjach). Byæ m...

 • Powielacz czasu automatu schodowego - elektroda.pl

  elektroda.pl 18 Feb '17, 5pm

  Jest to moja pierwsza konstrukcja prezentowana na forum. Pomys³ powsta³ na schodach gdy nagle w po³owie drogi zgas³o ¶wiat³o i trzeba by³o po omacku dotrzeæ do przycisku za³±czania ¶wiat³a. My¶lê, ¿e nie jestem jedynym, którego spotka³a taka "przyjemno¶æ". Po którym¶ z kolei takim zda...

 • Reverse Engineering w praktyce - cz 1 - elektroda.pl

  elektroda.pl 11 Feb '17, 1pm

  Nie podoba mi siê sposób z rozwiercaniem otworów. Je¶li PCB jest wielowarstwowa to rozwiercaj±c otwór mo¿esz spowodowaæ i¿ pó¼niej przy lutowaniu noga elementu nie zostanie przylutowana do której¶ ¶rodkowej warstwy PCB i co¶ mo¿e nie dzia³aæ lub nie dzia³aæ jak trzeba. Lepszy sposób t...

 • Newsy :: Portwell PQ7-M108 - moduł Qseven z Apollo Lake i Windows 10 IoT Core https://t.co/CSiJnNHXIA

  Portwell PQ7-M108 - modu Qseven z Apollo Lake i Windows 10 IoT Core

  elektroda.pl 14 Jan '17, 2pm

  Tajwañska firma Portwell zaprezentowa³a nowy model modu³u COM zgodnego ze standardem Qseven 2.1 o nazwie kodowej PQ7-M108. Modu³ wystêpowaæ bêdzie w piêciu wariantach z uk³adami: Atom x7-E3950 (4 rdzenie 1.6-2.0GHz), Atom x5-E3940 (4 rdzenie 1.6-1.8GHz), Atom x5-E3930 (2 rdzenie 1.3-1...

 • technikum elektroniczne! prosze o pomoc - elektroda.pl

  elektroda.pl 22 Jan '17, 9pm

  Witam. Zamierzam wybraæ siê do technikum elektronicznego. Chcia³bym siê dowiedzieæ czy trzeba kupiæ narzêdzia np.lutownica? Czy bêdzie trzeba robiæ jakie¶ projekty w domu jakie¶ uk³ady ???

Related

elenota.pl
Elenota.pl - Ponad 162,000 dokumentacji online
majsterkowo.pl
Fajne pomysły i ciekawe poradniki, zrób to sam, jak to zrobić ...
telewizor.eu
Telewizory LCD, LED i plazmowe
forbot.pl
Forbot.pl: Robotyka - poradniki i artykuły dla każdego robotyka!
mikrokontrolery.net
mikrokontrolery.net - wszystko o mikrokontrolerach ...
trzepak.pl
Trzepak.pl • Strona główna forum
elektronikab2b.pl
Elektronika - Elektronik - ElektronikaB2B - Portal branżowy dla ...
fonar.com.pl
Fonar audio retro
elektroinstalacje.info
ElektroInstalacje.Info- Instalacje elektryczne,Elektrotechnika,Forum ...
serwis-elektroniki.com.pl
SERWIS ELEKTRONIKI
torch.pl
Torch.pl - tam, gdzie idą latarki
cyfronika.com.pl
Cyfronika
piloty.republika.pl
Pilot uniwersalny - instrukcje obsługi i tabele kodów.
cnc.info.pl
CNC FORUM - cnc.info.pl :: Strona Główna
gadzetomania.pl
Gadżetomania.pl - informacje, komentarze, opinie
elektronikasamochodowa.net
Forum Elektronika Samochodowa