Elektroda.pl
#14

elektroda.pl - elektronika, schematy, forum, naprawa, usterki, porady ...

Międzynarodowy portal elektroniczny udostępniający bogate zasoby z dziedziny elektroniki oraz forum dyskusyjne.

Link: elektroda.pl

 • Nowe ukady z serii PowerVR - elektroda.pl

  elektroda.pl 11 Mar '17, 11am

  Imagination Technologies zaprezentowa³o nowy rdzeñ GPU z rodziny PowerVR. Uk³ad 8XT, nazwany Furian, ma pozwoliæ odebraæ cze¶æ rynku obecnie opanowanego przez ARM Ltd z ich rdzeniem graficznym Mali. Furian ma zaoferowaæ szereg zalet w porównaniu do konkurencji: o 30% mniejsze zu¿ycie ...

 • Cypress sprzedał swoją fabrykę w Minnesocie za 30 milionów dolarów https://t.co/j887uLEWve

  Cypress sprzeda swoj fabryk w Minnesocie za 30 milionw dolarw

  elektroda.pl 11 Mar '17, 8am

  Cypress zmuszony zosta³ do zmniejszenia ceny i sprzeda¿y swojej fabryki w Bloomington w stanie Minnesota za 30 milionów dolarów. Nabywc± placówki jest start-up SkyWater Technology. W ramach umowy nabywca zobowi±zuje siê do dalszego ¶wiadczenia us³ug dla Cypressa w zakresie wytwarzania...

 • JanzTec FALCON - kompaktowy komputer IPC z LGA1151

  elektroda.pl 12 Mar '17, 12pm

  FALCON to nowy model komputera typu IPC w ofercie niemieckiej firmy JanzTec. Komputer obs³uguje 6-tej i 7-ej generacji procesory Core ze z³±czem LGA1151 o wspó³czynniku TDP nie przekraczaj±cym 35W. Na tle innych komputerów typu IPC FALCON wyró¿nia uniwersalna forma pozwalaj±ca na usta...

 • Pytka prototypowa Owiec_Board - elektroda.pl

  elektroda.pl 12 Mar '17, 2am

  Witam! Jako posiadacz p³ytek ZL2AVR oraz EvBoard pod AVR'y brakowa³o mi w ka¿dej z tych p³ytek wielu funkcjonalno¶ci, które z up³ywem czasu bardzo przeszkadza³y. Zrobi³em listê modu³ów które chcia³bym aby moja p³ytka prototypowa posiada³a, oraz te rzeczy, które mog± siê przydaæ w przy...

 • DIY Zagranica :: Czytnik tagów RFID z wbudowanym interfejsem Wi-Fi https://t.co/vE6dH7OOrT

  Czytnik tagw RFID z wbudowanym interfejsem Wi-Fi - elektroda.pl

  elektroda.pl 05 Mar '17, 2pm

  G³ównym pomys³em tego projektu by³o stworzenie systemu zdolnego odczytywaæ tagi RFID pracuj±ce orzy 13,56 MHz, znajduj±ce siê w ró¿nych obiektach, kartach, opaskach na rêkê, naklejkach etc poprzez "magiczna skrzynkê", która z kolei wpisywa³aby UID ka¿dego zeskanowanego taga RFID w lok...

 • Michrochp: #motor Bench dla MPLABa X wreszcie dostępne https://t.co/C16QV2gTZ2

  Michrochp: Motor Bench dla MPLABa X wreszcie dostpne

  elektroda.pl 05 Mar '17, 1pm

  Motor Bench to plugin do znanego wszystkim ¶rodowiska developerskiego MPLAB X, dedykowany do tworzenia zaawansowanych algorytmów do sterowania silnikami elektrycznymi. W pakiecie tym zintegrowano systemy do automatycznego stroenia algorytmów kontroli silników i inne zaawansowane opcje...

 • Pseudo solarna lampka led - termometr RGB - elektroda.pl

  elektroda.pl 05 Mar '17, 11am

  Witam, to mój pierwszy post na tym forum. Proszê o wybaczenie, je¿eli co¶ zrobi³em ¼le przy tworzeniu w±tku w dziale DIY. Poni¿ej przedstawiam taki ma³y mini gad¿et jaki zrobi³em jaki¶ czas temu. Jest to pseudo solarna lampka ogrodowa, pseudo, bo tak naprawdê jest zasilana przewodowo,...

 • Sterownik PLC na mikrokontrolerze ATmega1284P - elektroda.pl

  elektroda.pl 04 Mar '17, 3pm

  Simon stworzenie w³asnego sterownika rzeczywi¶cie daje sporo satysfakcji. Chcia³bym go jeszcze wykorzystaæ do sterowania jakim¶ prostym uk³adem, bo do tej pory testowa³em go tylko na biurku pod³±czaj±c na wyj¶cie niewielki wentylator. Co do konstrukcji to masz racjê - jest minimalisty...

Related

elenota.pl
Elenota.pl - Ponad 162,000 dokumentacji online
majsterkowo.pl
Fajne pomysły i ciekawe poradniki, zrób to sam, jak to zrobić ...
telewizor.eu
Telewizory LCD, LED i plazmowe
forbot.pl
Forbot.pl: Robotyka - poradniki i artykuły dla każdego robotyka!
mikrokontrolery.net
mikrokontrolery.net - wszystko o mikrokontrolerach ...
trzepak.pl
Trzepak.pl • Strona główna forum
elektronikab2b.pl
Elektronika - Elektronik - ElektronikaB2B - Portal branżowy dla ...
fonar.com.pl
Fonar audio retro
elektroinstalacje.info
ElektroInstalacje.Info- Instalacje elektryczne,Elektrotechnika,Forum ...
serwis-elektroniki.com.pl
SERWIS ELEKTRONIKI
torch.pl
Torch.pl - tam, gdzie idą latarki
cyfronika.com.pl
Cyfronika
piloty.republika.pl
Pilot uniwersalny - instrukcje obsługi i tabele kodów.
cnc.info.pl
CNC FORUM - cnc.info.pl :: Strona Główna
gadzetomania.pl
Gadżetomania.pl - informacje, komentarze, opinie
elektronikasamochodowa.net
Forum Elektronika Samochodowa