Elektroda.pl
#15

elektroda.pl - elektronika, schematy, forum, naprawa, usterki, porady ...

Międzynarodowy portal elektroniczny udostępniający bogate zasoby z dziedziny elektroniki oraz forum dyskusyjne.

Link: elektroda.pl

 • Sprawno - #20 edu elektroda.pl - elektroda.pl

  elektroda.pl 15 Jan '17, 11am

  W odcinku #20 temat sprawno¶ci uk³adu zasilaj±cego. Jak w prosty sposób oszacowaæ sprawno¶æ przetwornicy DC/DC oraz jak u³atwiæ sobie proces wyznaczania charakterystyki sprawno¶ci. W odcinku praktyczne próby wyznaczenia sprawno¶ci stabilizatora liniowego 7805 oraz modu³u przetwornicy ...

 • Newsy :: Portwell PQ7-M108 - moduł Qseven z Apollo Lake i Windows 10 IoT Core https://t.co/CSiJnNHXIA

  Portwell PQ7-M108 - modu Qseven z Apollo Lake i Windows 10 IoT Core

  elektroda.pl 14 Jan '17, 2pm

  Tajwañska firma Portwell zaprezentowa³a nowy model modu³u COM zgodnego ze standardem Qseven 2.1 o nazwie kodowej PQ7-M108. Modu³ wystêpowaæ bêdzie w piêciu wariantach z uk³adami: Atom x7-E3950 (4 rdzenie 1.6-2.0GHz), Atom x5-E3940 (4 rdzenie 1.6-1.8GHz), Atom x5-E3930 (2 rdzenie 1.3-1...

 • #DIY Konstrukcje Pogodełko - pudełko do monitorowania pogody https://t.co/pvz51Mt8Ns

  Pogodeko - pudeko do monitorowania pogody - elektroda.pl

  elektroda.pl 14 Jan '17, 10pm

  Dzisiaj chcia³bym zaprezentowaæ pomys³ na znany problem - w miarê bezobs³ugowe, przeno¶ne, dzia³aj±ce jak najd³u¿ej na bateriach i minimalizuj±ce liczbê urz±dzeñ rozwi±zanie do monitorowania warunków otoczenia. Czêsto podró¿ujê, wiêc chcia³em zbudowaæ urz±dzenie, które pomo¿e mi ¶ledz...

 • Hybryda FPGA i ARM w postaci moduu COM - elektroda.pl

  elektroda.pl 14 Jan '17, 5pm

  Szwajcarska firma Enclustra zaprezentowa³a nowy model modu³u COM o nazwie kodowej Mercury+ AA1. Mercury+ AA1 ³±czy funkcjonalno¶æ procesora ARM z mo¿liwo¶ciami uk³adów FPGA. Sercem modu³u jest uk³ad Arria 10 firmy Intel (Altera) integruj±cy w sobie, taktowany czêstotliwo¶ci± 1.2GHz, d...

 • Interfejs suwmiarki (Bascom) - elektroda.pl

  elektroda.pl 01 Jan '17, 7pm

  Aktualnie budujê/remontuje niewielk± tokarkê, do zastosowañ domowych. Jej mechanika jest do¶æ prymitywna, co za tym idzie nie posiada ¿adnych podzia³ek, ani automatycznych posuwów. Wobec tego chcia³ bym zaopatrzyæ j± w linia³, który bêdzie pokazywa³ pozycjê imaka na wy¶wietlaczu LCD. ...

 • Zabezpieczenia PlayStation 4 jednak zamane. Dowd? Dziaajcy na konsoli Linux

  elektroda.pl 24 Dec '16, 12pm

  Grudniowe plotki o z³amaniu PS4 okaza³y siê jednak prawd±. Grupa fail0verflow, który ma ju¿ na koncie ³amanie zabezpieczeñ PlayStation 3, Wii i Wii U dobra³a siê do PlayStation 4. Ma na to dowód, uruchomionego na konsoli Linuxa. Nie jest to pierwsze doniesienie dotycz±ce z³amania zabe...

 • MCP2221 czyli konwerter USB-UART z dodatkami - pytka developerska

  elektroda.pl 24 Dec '16, 9am

  Freddy wrote: Skoro to ma byæ "p³ytka developerska", choæ nie wiem co to ma znaczyæ w tym wypadku, to dlaczego nie stosujesz sie do wymagañ producenta? Quote: Should be locally bypassed with a high-quality ceramic capacitor Dobra uwaga, tak powinno byæ, aczkolwiek przyznam siê ¿e nie ...

 • TDK decyduje się na zakup InvenSense za 1,3 miliarda dolarów https://t.co/nhmO0z7IlE

  TDK decyduje si na zakup InvenSense za 1,3 miliarda dolarw

  elektroda.pl 23 Dec '16, 10pm

  Firma TDK Corp. zgodzi³a siê na zakup uk³adów MEMS: mikrofonów i systemów inercyjnych InvenSense Corps za kwotê oko³o 1,3 miliarda dolarów. To kolejny ruch konsolidacyjny w sektorze pó³przewodnikowym, jaki obserwuje siê w roku 2016. Umowa powinna zostaæ sfinalizowana w drugim kwartale...

Related

elenota.pl
Elenota.pl - Ponad 162,000 dokumentacji online
majsterkowo.pl
Fajne pomysły i ciekawe poradniki, zrób to sam, jak to zrobić ...
telewizor.eu
Telewizory LCD, LED i plazmowe
forbot.pl
Forbot.pl: Robotyka - poradniki i artykuły dla każdego robotyka!
mikrokontrolery.net
mikrokontrolery.net - wszystko o mikrokontrolerach ...
trzepak.pl
Trzepak.pl • Strona główna forum
elektronikab2b.pl
Elektronika - Elektronik - ElektronikaB2B - Portal branżowy dla ...
fonar.com.pl
Fonar audio retro
elektroinstalacje.info
ElektroInstalacje.Info- Instalacje elektryczne,Elektrotechnika,Forum ...
serwis-elektroniki.com.pl
SERWIS ELEKTRONIKI
torch.pl
Torch.pl - tam, gdzie idą latarki
cyfronika.com.pl
Cyfronika
piloty.republika.pl
Pilot uniwersalny - instrukcje obsługi i tabele kodów.
cnc.info.pl
CNC FORUM - cnc.info.pl :: Strona Główna
gadzetomania.pl
Gadżetomania.pl - informacje, komentarze, opinie
elektronikasamochodowa.net
Forum Elektronika Samochodowa