27 May '13, 12am

Artykuły :: Zakłócenia EMI w układach isoPower część 2.: Temat: Zakłócenia EMI w układach isoPower część 2.Wys...

Artykuły :: Zakłócenia EMI w układach isoPower część 2.: Temat: Zakłócenia EMI w układach isoPower część 2.Wys...

Źródła emisji zakłóceń elektromagnetycznych W systemach wykorzystujących układy z technologią isoPower wyróżniamy dwa źródła emitujące zakłócenia EMI: emisję brzegową oraz emisję dipola wejście-wyjście. Emisja brzegowa Ten typ emisji zachodzi gdy pewne prądy napotykają krawędzie wylewek masy lub linii zasilania. Chodzi tutaj o prądy będące wynikiem: Szum masy lub szumy mocy wynikające z nieadekwatnego odsprzęgnięcia miejsca gdzie upływa prąd wysokiej mocy. Pola magnetyczne penetrujące warstwy laminatu napotykające krawędź płytki. Obraz ładunku na linii paskowej ulokowanej zbyt blisko krawędzi płytki. Z emisją brzegową mamy do czynienia gdy różnicowy szum z wielu źródeł spotyka się na krawędzi płytki i wycieka (promieniuje) do przestrzeni pomiędzy warstwami wylewek. W takiej sytuacji przestrzeń ta zachowuje się jak falowód. Pokazane jest to na poniższej ilustracji. Sytuację...

Full article: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2576762.html#123494...

Tweets

Artykuły :: Optymalizacja przetwarzania energii...

elektroda.pl 25 May '13, 4am

Interfejsy danych powolnie ewoluują od prostych optoizolatorów do najnowszych, ultraszybkich scalonych układów zapewniając...

Artykuły :: Tama-Go - czyli fascynująca wyprawa w świat inżynierii wstecznej: Temat: Tama-Go - czyli fascynują...

Artykuły :: Tama-Go - czyli fascynująca wyprawa...

elektroda.pl 26 May '13, 6pm

Autorka przedstawionego artykułu Natalie Silvanovich w cyklu kilku wpisów przedstawiła proces w wyniku którego udało się w...