23 Jul '16, 10am

Perfectron SR10M - komputer o zakresie temperatur pracy od -40 do 70 °C https://t.co/HjOPCGcT63

Firma Perfectron zaprezentowa³a nowy, nale¿±cy do serii Stackrack i stworzony z my¶l± o zastosowaniach przemys³owych i militarnych, model komputera typu SFF o nazwie kodowej SR10M. Konstrukcja komputera oparta zosta³a o p³ytê OXY5737A w formacie EBX. Sercem komputera jest procesor Core i7-4700EQ wspó³dzia³aj±cy z uk³adem QM76. Core i7-4700EQ to, taktowany czêstotliwo¶ci± 2,4 (3,4 w trybie Turbo) GHz, czterordzeniowy (o¶miow±tkowy) procesor x86-64 ze zintegrowanym, taktowanym czêstotliwo¶ci± 400 (1000 w trybie Turbo) MHz procesorem graficznym HD 4600. Wspó³czynnik TDP uk³adu i7-4700EQ wynosi 47W. Na p³ycie g³ównej komputera znajduj± siê: pojedyncze gniazdo modu³u XR-DIMM pamiêci RAM typu DDR3 (maksymalnie 8GB) oraz z³±cze mini-PCIe zgodne z mSATA (maksymalnie 512GB). Na przedniej ¶cianie obudowy komputera znajduj± siê 2 porty USB 2.0. Na tylnej ¶cianie zlokalizowane zosta³y...

Full article: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3229153.html#15825051

Tweets

Gateworks Ventana GW5530 - komputer do budowy pojazdów latających i robotów https://t.co/wETKNwXjl0

Gateworks Ventana GW5530 - komputer do budowy p...

elektroda.pl 24 Jul '16, 12pm

Firma Gateworks wprowadzi³a do sprzeda¿y nowy, nale¿±cy do pi±tej genearcji serii Ventana i stworzony z my¶l± o budowie be...

Intel NUC6CAYS - komputer SFF z Apollo Lake i Windows 10

Intel NUC6CAYS - komputer SFF z Apollo Lake i W...

elektroda.pl 24 Jul '16, 10am

Intel zapowiedzia³ wprowadzenie do sprzeda¿y nowego, nale¿±cego do serii NUC modelu komputera stacjonarnego typu SFF o naz...

Today a Google Hangout with the I/O Digital team. Be sure to watch. More info:

Today a Google Hangout with the I/O Digital tea...

bitcointalk.org 23 Jul '16, 9am

Hello Everyone, Today is our 2 year project launch Birthdate. It has been 2 years of non stop challenges and work. I never...

Very bad news: 70 whale corpses discovered in C...

channelnewsasia.com 22 Jul '16, 11pm

SANTIAGO: Some 70 dead whales have been found in southern Chile less than a year after more than 330 whales washed up in a...