23 Jul '16, 3pm

Newsy :: ArduCAM COM - zgodna z Raspberry Pi płytka prototypowa wielkości monety https://t.co/7KhfQsxp2z

Newsy :: ArduCAM COM - zgodna z Raspberry Pi płytka prototypowa wielkości monety https://t.co/7KhfQsxp2z

Firma ArduCAM zaprezentowa³a prototyp nowego modelu p³ytki prototypowej o nazwie roboczej COM. Sercem p³ytki jest ten sam co w Raspberry Pi uk³ad BCM2835 firmy Broadcom integruj±cy w sobie, taktowany czêstotliwo¶ci± 700MHz, jednordzeniowy procesor ARM typu ARM11 z procesorem graficznym VideoCore IV. Komputer posiada 256 lub 512 MB pamiêci RAM typu LPDDR2. Rolê pamiêci Flash pe³niæ mo¿e karta pamiêci typu micro SD. Z my¶l± o wspó³pracy z modu³em COM powsta³y dwa modele p³ytek bazowych: UC-343 i UC-366. Na obu p³ytkach bazowych znajduj± siê: 2 z³±cza micro-USB (w tym 1 na potrzeby zasilania), gniazdo karty pamiêci typu micro SD oraz wyprowadzenia interfejsów: LCD, MIPI-CSI, UART, GPIO oraz SPI. Model UC-366 posiada wyprowadzenia drugiego portu MIPI-CSI, a UC-343 zamiast tego wyprowadzenia interfejsu I2C. Wymiary i waga modu³u COM wynosz± odpowiednio: 24 x 24 mm i 2 gramy. Wy...

Full article: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3229236.html#15825528

Tweets

Raspberry Pi becomes vehicle ECU

Raspberry Pi becomes vehicle ECU

electronicsweekly.com 26 Jul '16, 11am

The Twike, manufactured by Fine Mobile in Germany, is half-bike and half-electric car for one or two people: it has a 3kW ...

Happy Pi Day

blog.dk.sg 22 Jul '16, 6am

OK, I know today is not March 14. But it is July 22 which is another way to represent Pi. Lol. So happy Pi Day again. Do y...

Intel NUC6CAYS - komputer SFF z Apollo Lake i Windows 10

Intel NUC6CAYS - komputer SFF z Apollo Lake i W...

elektroda.pl 24 Jul '16, 10am

Intel zapowiedzia³ wprowadzenie do sprzeda¿y nowego, nale¿±cego do serii NUC modelu komputera stacjonarnego typu SFF o naz...

Premium .com wanted - budget upto $250k...

acorndomains.co.uk 23 Jul '16, 9am

I am working with another broker to find a great 1-word .com domain which must be between 4-8 characters long. The budget ...

ArduCAM Introduces A Third Party Raspberry Pi

ArduCAM Introduces A Third Party Raspberry Pi

hackaday.com 18 Jul '16, 7pm

There are hundreds of ARM-based Linux development boards out there, with new ones appearing every week. The bulk of these ...