24 Jul '16, 10am

Intel NUC6CAYS - komputer SFF z Apollo Lake i Windows 10

Intel NUC6CAYS - komputer SFF z Apollo Lake i Windows 10

Intel zapowiedzia³ wprowadzenie do sprzeda¿y nowego, nale¿±cego do serii NUC modelu komputera stacjonarnego typu SFF o nazwie kodowej NUC6CAYS. Sercem komputera ma byæ jeden z uk³adów Celeron serii Jxxx (Apollo Lake). NUC6CAYS sprzedawany bêdzie z fabrycznie zainstalowanym systemem Windows 10 Home. Komputer posiadaæ ma 2GG pamiêci RAM typu DDR3L i 32GB pamiêci eMMC (Flash). Oprócz tego w obudowie komputera przewidziano mo¿liwo¶æ monta¿u pojedynczego dysku HDD/SSD w rozmiarze 2,5” o wysoko¶ci 9,5mm. Na przedniej ¶cianie obudowy komputera znajduj± siê 2 porty USB 3.0. Na jednej z bocznych ¶cian umieszczono gniazdo karty SDXC. Na tylnej ¶cianie zlokalizowane zosta³y: port Ethernet (RJ45), 2 porty USB 3.0, analogowe liniowe wyj¶cie/cyfrowe optyczne wyj¶cie d¼wiêku w postaci pojedynczego z³±cza mini jack oraz wy¶cia: D-Sub (VGA) i HDMI. Wymiary komputera wynosz± oko³o: 115 x 11...

Full article: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3229432.html#15826686

Tweets

Perfectron SR10M - komputer o zakresie temperat...

elektroda.pl 23 Jul '16, 10am

Firma Perfectron zaprezentowa³a nowy, nale¿±cy do serii Stackrack i stworzony z my¶l± o zastosowaniach przemys³owych i mil...

Newsy :: ArduCAM COM - zgodna z Raspberry Pi płytka prototypowa wielkości monety https://t.co/7KhfQsxp2z

Newsy :: ArduCAM COM - zgodna z Raspberry Pi pł...

elektroda.pl 23 Jul '16, 3pm

Firma ArduCAM zaprezentowa³a prototyp nowego modelu p³ytki prototypowej o nazwie roboczej COM. Sercem p³ytki jest ten sam ...

Gateworks Ventana GW5530 - komputer do budowy pojazdów latających i robotów https://t.co/wETKNwXjl0

Gateworks Ventana GW5530 - komputer do budowy p...

elektroda.pl 24 Jul '16, 12pm

Firma Gateworks wprowadzi³a do sprzeda¿y nowy, nale¿±cy do pi±tej genearcji serii Ventana i stworzony z my¶l± o budowie be...

Solving Lake Erie's Toxic Algae Bloom Crisis vi...

ecowatch.com 24 Jul '16, 4pm

A year after the most intense bloom of toxic algae on record engulfed Lake Erie, the lake is set to get a reprieve this su...

Red Lake Urmia

earthobservatory.nasa.gov 26 Jul '16, 2pm

Like the Aral Sea , Iran’s salty Lake Urmia has shrunk rapidly during the past few decades. As it grows smaller, the lake ...