24 Jul '16, 12pm

Gateworks Ventana GW5530 - komputer do budowy pojazdów latających i robotów https://t.co/wETKNwXjl0

Gateworks Ventana GW5530 - komputer do budowy pojazdów latających i robotów https://t.co/wETKNwXjl0

Firma Gateworks wprowadzi³a do sprzeda¿y nowy, nale¿±cy do pi±tej genearcji serii Ventana i stworzony z my¶l± o budowie bezza³ogowych statków powietrzynch (UAV i MAV) model jednop³ytkowego komputera o nazwie kodowej GW5530. Sercem komputera jest uk³ad i.MX6D firmy Freescale integruj±cy w sobie, taktowany czêstotliwo¶ci± 800MHz, dwurdzeniowy procesor ARM typu Cortex-A9 i procesor graficzny Vivante GC2000. Producent komputera udostêpnia obrazy systemów i dystrybucji, takich jak: Android, OpenWrt i Yocto. Komputer posiada wlutowane 512MB pamiêci RAM typu DDR3 i 256MB pamiêci Flash. Na p³ycie komputera znajduj± siê: port micro-USB 2.0, gniazdo karty pamiêci typu micro SD (wspó³dzielone z gniazdem karty SIM), z³±cze mini-PCIe 2.0, wyj¶cie micro HDMI oraz wyprowadzenia interfejsów, takich jak: CVBS (wej¶cie), UART, GPIO i JTAG. Oprócz tego na p³ycie znajduje siê: ¿yroskop, akcel...

Full article: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3229471.html#15826895

Tweets

Perfectron SR10M - komputer o zakresie temperat...

elektroda.pl 23 Jul '16, 10am

Firma Perfectron zaprezentowa³a nowy, nale¿±cy do serii Stackrack i stworzony z my¶l± o zastosowaniach przemys³owych i mil...

Intel NUC6CAYS - komputer SFF z Apollo Lake i Windows 10

Intel NUC6CAYS - komputer SFF z Apollo Lake i W...

elektroda.pl 24 Jul '16, 10am

Intel zapowiedzia³ wprowadzenie do sprzeda¿y nowego, nale¿±cego do serii NUC modelu komputera stacjonarnego typu SFF o naz...