05 Nov '16, 9pm

Newsy :: Astro Pi - Raspberry Pi w stacji kosmicznej ISS.

Newsy :: Astro Pi - Raspberry Pi w stacji kosmicznej ISS.

13 listopada 2016 up³ywa termin zg³oszeñ uczestników eksperymentu ESA, polegaj±cego na przygotowaniu kodu dla Astro Pi, wykonanie kodu pozwoli na przeprowadzenie eksperymentu z wykorzystaniem Sense HAT mierz±cego m.in wilgotno¶æ, temperaturê, ci¶nienie, promieniowanie, pole magnetyczne. W marcu przysz³ego roku zostan± uruchomione pierwsze przes³ane prace. Ciekawe na jakie pomys³y wpadn± m³odzi uczestnicy konkursu oraz czy szansa na uruchomienie kodu na stacji miêdzynarodowej kosmicznej pobudzi kreatywno¶æ zawodników. ¬ród³o: http://www.esa.int/Educat...experiment_-_more_details See also: 10.10.2016 £adowarka akumulatorów Li-ion i Ni-MH #17 edu elektroda.pl 03.10.2016 Sterowanie - #16 edu elektroda.pl 24.08.2016 Bezpieczeñstwo sieci przemys³owych dla SCADA. 01.05.2016 Modulacje - #10 edu elektroda.pl 01.04.2016 Zabezpieczenia ró¿nicowopr±dowe, RCD - #08 edu elektroda.pl

Full article: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3268499.html#16042426

Tweets

Bake a Fresh Raspberry Pi: Never Struggle To Co...

hackaday.com 05 Nov '16, 12pm

[David Ferguson] has put together a nice little tool called Pi Bakery. Half MIT Scratch, half configuration utility, it pu...

Bake a Fresh Raspberry Pi: Never Struggle To Co...

hackaday.com 05 Nov '16, 2am

[David Ferguson] has put together a nice little tool called Pi Bakery. Half MIT Scratch, half configuration utility, it pu...

Raspberry Pi Is a Trip Back to the '80s

Raspberry Pi Is a Trip Back to the '80s

designnews.com 04 Nov '16, 10am

Raspberry Pi was launched to correct a problem. Cambridge was seeing applications for its computer science program fall of...

Pi Zero Powered Skateboard

hackaday.com 06 Nov '16, 8am

There’s something to be said for whizzing around town on your own automatic personal transport. It’s even better when you’...

Sort Your Candy With A Raspberry Pi And Google ...

hackaday.com 31 Oct '16, 11pm

OK, there’s something of the tongue-in-cheek about the application. But the technology they’ve used is interesting, and wo...

Raspberry Pi w monitorach wielkoformatowych NEC.

elektroda.pl 23 Oct '16, 11am

Dziêki wspó³pracy producenta wy¶wietlaczy NEC oraz producenta Raspberry Pi od stycznia 2017 roku planowana jest dostêpno¶æ...

Want to #WIN a 3D printer or Raspberry Pi starter kit? Sign up and enter our prize draw! #Rsele16

Want to #WIN a 3D printer or Raspberry Pi start...

uk.rs-online.com 07 Nov '16, 10am

The competition will run until 18th November 2016. Entry Details: There is no payment necessary to enter this competition....

Pi Cart: 2,400 Games In One

Pi Cart: 2,400 Games In One

hackaday.com 01 Nov '16, 4pm

What’s the quickest way to turn one game into 2,400? Cram a Raspberry Pi Zero running RetroPie into an NES cartridge and c...

Raspberry Pi Spies On… Err… Monitors Baby https://t.co/HeMrog2cUp

Raspberry Pi Spies On… Err… Monitors Baby https...

hackaday.com 12 Nov '16, 3pm

“Quick! We’re having a baby and we need a baby monitor!” Rather than run to the local big box and plunk down cash for an o...