29 Apr '17, 1pm

Hardkernel ODROID-XU4Q - pasywnie chłodzony wariant ODROID-XU4 https://t.co/AkwBCT4lKK

ODROID-XU4Q to kolejny, nale¿±cy do rodziny ODROID i stanowi±cy pasywnie ch³odzony wariant ODROID-XU4 jednop³ytkowy komputer chiñskiej firmy Hardkernel. Sercem ODROID-XU4Q, podobnie jak ODROID-XU4 jest uk³ad Exynos 5422 firmy Samsung zawieraj±cy o¶miordzeniowy (4 rdzenie Cortex-A15 o taktowaniu 2GHz i 4 rdzenie Cortex-A7 o taktowaniu 1.4GHz) i procesor graficzny Mali-T628 o taktowaniu 750MHz. ODROID-XU4Q pracowaæ mo¿e pod kontrol± dystrybucji systemu Linux opartych o j±dro w wersji 4.9 lub nowszej, takich jak Ubuntu 16.04. Komputer posiada 2GB pamiêci RAM typu DDR3. Rolê pamiêci masowej pe³niæ mo¿e opcjonalny modu³ eMMC (flash) lub karta pamiêci typu micro SD. Komputer umo¿liwia ³±czno¶æ bezprzewodow± w standardzie Wi-Fi 802.11ac. Komputer posiada: port Gigabit Ethernet (RJ45), 3 porty USB (1 porty USB 3.0, 2 porty USB 2.0) i wyj¶cie HDMI 1.4a. Oprócz tego na p³ycie komput...

Full article: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3335672.html#16444314

Tweets