29 Apr '17, 4pm

Baltos iR 5221 - niewielki przemysłowy komputer z Sitara AM3352 w obudowie DIN https://t.co/uyJIauL5Ke

Baltos iR 5221 - niewielki przemysłowy komputer z Sitara AM3352 w obudowie DIN https://t.co/uyJIauL5Ke

Baltos iR 5221 to nowy model przemys³owego komputera typu UCFF w ofercie amerykañskiej firmy Vision Systems. Sercem komputera jest uk³ad Sitara AM3352 (modu³ VS-SOM-AM335x) zawieraj±cy jednordzeniowy procesor ARM typu Cortex-A8 o taktowaniu 600MHz. Model Baltos iR 5221 pracowaæ mo¿e pod kontrol± jednej z dystrybucji systemu Linux opartej o j±dro w wersji 3.18 lub nowszej. Komputer posiada wlutowane 256MB pamiêci RAM typu DDR3 i 256MB pamiêci NAND (flash). Rolê pamiêci masowej pe³niæ mo¿e karta pamiêci typu micro SD. Na p³ycie komputera znajduj± siê: z³±cze mini-PCIe, z³±cze karty pamiêci typu micro SD i gniazdo karty SIM. Na obudowê komputera wyprowdzone zosta³y: 5 portów Ethernet (1 port interfejsu Gigabit Ethernet, 4 porty switcha Fast Ethernet) (RJ45), 3 porty USB (2 porty USB 2.0, 1 port micro-USB 2.0), 2 porty UART (RS-232/422/485) (DB9) oraz wyprowadzenia interfejsów...

Full article: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3335714.html#16444532

Tweets

DFI EC70A-SU - najmniejszy na świecie przemysło...

elektroda.pl 29 Apr '17, 11am

EC70A-SU to nowy model przemys³owego komputera typu UCFF w ofercie tajwañskiej firmy DFI. Model EC70A-SU to wed³ug produce...

Acer RN76 - komputer UCFF z Core i5 i Windows 10

elektroda.pl 30 Apr '17, 11am

RN76 to nowy model komputera typu UCFF w ofercie tajwañskiej firmy Acer. Sercem RN76 jest uk³ad Core i5-7260U firmy Intel ...

Newsy :: Mediatek LinkIt 7697 - niewielka płytk...

elektroda.pl 29 Apr '17, 2pm

LinkIt 7697 to nowy model p³ytki prototypowej tajwañskiej firmy Mediatek. P³ytka przypomina LinkIt 7688 , ale w odró¿nieni...

Newsy :: DFI AL171 - przemysłowa płyta Mini-ITX...

elektroda.pl 29 Apr '17, 12pm

AL171 to nowy model p³yty g³ównej w rozmiarze Mini-ITX z wlutowanym procesorem w ofercie tajwañskiej firmy DFI. P³yta wyst...